Bitcha NU!

Känner du att du ibland säger ja till för många andra än dig själv? Att någon annan sätter din agenda och bestämmer vad du är värd? Att du förväntas prioritera andra före dig själv, och ständigt välja bort dina egna mål och behov till favör för andra? Då är det dags att BITCHA! Återta befälet över det egna livet och börja ställa upp dina egna villkor.

Den här bloggen kom till som ett första steg för att tala om för världen hur och varför man ska bitcha. Och varför man ska låta sin omgivning bitcha. Vägen till att bli en självständig och underbar bitch kommer att beskrivas närmare i boken ”Bitcha.nu!”. trösta dig med bloggen så länge. Jag lovar att boken blir värd att vänta på.