Regnbågslycka!

RegnbågeFör alla som inte gått och funderat kring varför man inte skulle få gifta sig med den partner man har och åtnjuta samma rättigheter som ”alla andra” kan det kännas konstigt med all uppståndelse kring det som händer i USA just nu. Jag har funderat och varit i den sitsen. Inte så mycket för att jag gick i giftastankar, utan mest för att den vägen faktiskt var stängd för mig.

Glöm nu inte att Sverige var relativt sent ute med sin könsneutrala äktenskapslag. Jag hade inte fått gifta mig med min första flickvän. Ja, ingå partnerskap, men inte gifta mig med samma juridiska skydd och dignitet som heteropar. För att vi är av samma kön. Tänk på att detta var verklighet i Sverige en bit in på 2000-talet. Vi, som anser oss så progressiva, väntade väldigt länge med att genomföra lagändringen. (Hur kunde det ens vara en fråga?!?!?!)

USA är inte så mycket efter oss och vi tog däng av bland andra Spanien i att uppgradera lagarna till icke-diskriminerande. Att USA följer efter redan nu med tanke på hur konservativa många är därborta gör det hela än mer fantastiskt. Sverige hade inte pastorer som hotade/lovade att tända eld på sig själva om homosexuella skulle få gifta sig med varandra. Det är en seger för opninionsbildarna. Det är en seger för invånarna. Det är också en seger för hela nationen att de äntligen kommer ett steg närmare en stat som inte diskriminerar. För världen är det en viktig symbolhandling att USA tagit detta steg. Jag är genuint lycklig för att världen visar att man går åt rätt håll.