Säg nej, och ja

Ett av bitchens viktigaste verktyg i tillvaron är ordet ”nej”. Det ska användas då det känns så. När någon ber dig om något du inte vill, eller du redan är inne i något som du känner missgynnar dig, så är det dags att använda ett av vårt språks absolut svåraste ord; nej. Det första steget är givetvis att acceptera din rätt att använda ordet. Det andra steget är att säga det, utan att tveka och utan att skämmas. Det tredje steget är att stå fast vid det. Vad finns det i ditt liv som du accepterar som du egentligen vill säga nej till? Och vad behåller du för element i tillvaron, i form av relationer, aktiviteter eller uppgifter, som du skulle må bäst utan? Här kommer ordet ”nej” till användning. Och det är helt okej att säga nej mitt i en påbörjad process. Du har aldrig förhandlat bort din rätt att protestera när du inte mår bra.

Omfamna det du vill ha i livet

Att bitcha är dock inte att ingå i Nej-Till-Allt-rörelsen. Det handlar inte om att söka efter negativa företeelser för att få chansen att dissa dem. Det handlar faktiskt mer om att bli medveten om vad man vill ha, och att säga ja till det. På vägen finner man sannolikt ett antal saker som man inte är riktigt tillfreds med, och de sakerna behöver ibland röjas ur vägen för att ge plats åt det goda i livet. Men givetvis ska vi fokusera på jakten efter det vi vill ha, och inte efter det vi inte vill ha. Det vi inte vill ha avpolletterar vi på vägen till det vi faktiskt vill. Så vad vill du mest av allt? Vad vill du uppnå? Hur vet du när du är där?

Vägen till det vi vill är också i tre steg. Det första steget är att acceptera din rätt att säga ja till din lycka och framgång, utan att tveka och utan att skämmas. Det andra steget är att ta de avgörande stegen i riktning mot det du önskar. Det tredje steget är att stå fast vid din önskan. Drömmar ska man nära och vårda. De är en viktig nyckel till att vi känner oss tillfreds med tillvaron.

Ja är alltså ett minst lika viktigt ord som nej. Det ska användas minst lika ofta, och minst lika passionerat. Framförallt är det så för att nej håller dig från att välja vantrivsel, sorg och olycka, medan ja låter dig att välja framgång, trivsel och lycka.

Annonser

Bitch-skola

Under 2011 blir det möjligt att gå i bitch-skola hos Framgångstankar. Både i mars och april ges workshops i konsten att ta sin plats och våga stå upp för det man vill och ännu viktigare den man är.

Bitch-fröken säger: Tag plats.
Lär dig säga ”nej”, ”jag vill” och ”jag vill inte” med övertygelse, och stå fast vid det. Lär dig att det är okej, och att till och med må bra av det. På workshopen får du ta del av ovedersägliga argument för att leva livet såsom du vill ha det, förutom tips på hur du kan stärka dig själv i din tro på din rätt och förmåga att utgå från dig själv i dina livsval. Du kommer också att få tänka till kring skillnaden mellan ren egoism och bitchighet.

Det viktigaste jag vill förmedla under dessa timmar är att vi alla vill saker och behöver saker, och att ingens behov är viktigare eller mer värda än någon annans. Jag vill lära ut den yttersta konsekvensen av att varje val vi gör säger något om hur vi värderar oss själva. När vi ständigt placerar andra före oss själva, vad säger det om hur vi ser vårt värde i förhållande till andra? Det måste inte vara så. Vi kan leva de liv vi vill ha, och som betyder något för oss själva. Vi kan välja de relationer som gynnar oss och tillåter oss att växa, samtidigt som vi får chansen att bidra till detsamma hos den andra.

Ditt liv, såsom du vill leva det, kan börja nu.